Parasal konuların yer aldığı kredi, ekonomi, banka ve finans bloğudur.

İletişim

admin